Wedstrijdavonden

Protocol voor thuiswedstrijden volleybalvereniging SMASH’66 

 1. Algemene richtlijnen
 2. Volleyballers
 3. Trainers en coaches
 4. Scheidsrechters
 5. Ouders en Publiek
 6. Taken teams bij uitvoering van protocol thuiswedstrijden
 7. Helaas blijft de kantine tijdens de competitie wedstrijden tot nader order gesloten.
 8. Wedstrijden recreanten volgen het protocol dat voor de trainingen geldt
 1. Algemene richtlijnen
 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand.
 • Basisregels voor iedereen:
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels. Begroet de scheidsrechter en de tegenspelers op een andere manier, zonder fysiek contact en op 1.5 meter afstand.
 • Het zingen van liedjes of yells is helaas niet toegestaan, het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.
 • Alle spelers, staf en tellers worden in het DWF geregistreerd. ‘

 2.Volleyballers

Shift 1
Vrijdag aanvang 19.30 uur
Zaterdag aanvang 9.30 uur
Half uur voor aanvang zaal open:

 • Bij de hoofdingang staat een zaalwacht van Smash die de teams naar de toegewezen kleedkamers verwijst. Spelers kunnen van de kleedkamers gebruik maken om zich om te kleden.
 • Na afloop van de wedstrijden kunnen de teams gebruik maken van de toegewezen kleedkamers (incl. douches). Zij verlaten sporthal door hoofdingang.

 Shift 2
Vrijdag aanvang 21.30 uur
Zaterdag aanvang 11.30 uur
Half uur voor aanvang zaal open:

 • Bij de hoofdingang staat een zaalwacht van Smash die de teams (uit en thuis) doorverwijst naar de vluchtdeur ( links naast de hoofdingang achter trafo) om plaats te nemen op de tribune. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de kleedruimtes, spelers dienen al in wedstrijdkleding aan te komenen hoeven in principe dus alleen zaalschoenen aan te doen. Zorg voor een goede verspreiding op de tribune met inachtneming van de 1,5 meter.
 • Als alle teams binnen zijn wordt de deur weer gesloten.
 • Zodra een veld leeg is kunnen de betreffende teams van de tribune naar de zaal komen. De zaalwacht geeft dit aan.  
 • Na afloop van de wedstrijden kunnen de teams gebruik maken van de toegewezen kleedkamers (incl. douches). Uitspelende teams eerst (thuisspelende teams kunnen velden afbreken, opruimen en betreffende materialen desinfecteren). Teams verlaten de sporthal via de hoofdingang.
 1. Trainers en coaches
 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1.5 meter afstand van elkaar houden.
 • Zorg ervoor dat het DWF zoveel mogelijk thuis al is ingevuld.
 1. Scheidsrechters
 • Kom al omgekleed naar de sporthal, op deze manier hoeft er geen gebruik te worden gemaakt van de kleedkamers voorafgaand aan de wedstrijd.
 • Bij het controleren van de spelerskaarten en het DWF moet 1.5 meter afstand worden gehouden.
 • Wanneer een scheidsrechter vanwege een corona besmetting of corona gerelateerde klachten niet kan komen fluiten, dient de scheidsrechter zelf een vervanger te zoeken voor de wedstrijd.
 1. Ouders en Publiek
 • Moeten aan de voorkant via de vluchtdeur (links naast de hoofdingang achter trafo) de tribune op. Deze deur sluit kwartier voor aanvang wedstrijden.
 • Via deze ingang gaan ze de trap op naar de tribune, waar registratie (naam en telefoonnummer) plaats vindt en ze plaats kunnen nemen op 1,5 meter afstand.
 • Na afloop is het vertrek vanaf de tribune dus richting de horeca, maar je slaat in het halletje voor de horeca af naar rechts via de witte stalen trap naar beneden. Beneden loop je dan rechtdoor via de nooduitgang naar buiten. Je komt dan aan de achterkant van het sportcentrum uit.
 1. Takenteams bij uitvoering protocol thuiswedstrijden

Bij de uitvoering van bovengenoemd protocol moeten een aantal taken uitgevoerd worden.
Het is de bedoeling dat daarvoor per toerbeurt een team *) ingeschakeld wordt.
We hebben wedstrijden op vrijdagavond en zaterdagmorgen.
In de meeste gevallen gaat het om twee shifts op een avond of morgen.
Een team voert per shift de taken uit (zie hieronder)
Vrijdagavond 1e shift vanaf 19.00 uur, 2e shift vanaf 21.00 uur
Zaterdagmorgen 1e shift vanaf 9.00 uur, 2e shift vanaf 11.00 uur.

Taken:

 • één persoon bij hoofdingang, verwijst spelers, publiek naar de te gebruiken ingang.
 • één persoon op tribune voor registratie (naam en telefoonnummer) **)

*) Bij de jeugdwedstrijden  wordt een beroep gedaan op de ouders, bij de seniorenwedstrijden moeten de teams met elkaar afspreken wie wat gaat uitvoeren.
**) Registratieformulieren worden neer gelegd in de kast van Smash’66