Ik ben … Lisa Wasser

  

Vraag Antwoord
Wat is je naam? Lisa Wasser
Hoe oud ben je? 10 jaar
Welk niveau speel je? CMV-5 en Meisjes C
Hoe lang volleybal je al? 1 jaar
Doe je ook aan andere sporten (of heb je die gedaan)? Ik heb op turnen en voetbal gezeten
Op welke positie speel je? Spelverdeelster
Wat wil je later worden? Profvolleybalster
Hoe besteed je je vrije tijd? Tekenen, knutselen, film kijken
Wat is je grootste droom? Profvolleybalster worden
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? Opruimen
Wat is je favoriete TV programma? Project MC2
Afmaakvraag: Als ik naar een onbewoond eiland ga, neem ik deze 3 mensen mee: Papa, mama en Emily
Verenigingsvraag: Stel, Smash krijgt een schenking van … euro, waaraan zou dat
besteed moeten worden?
Nieuwe ballen en netten
Aan wie in de vereniging (ander team) zouden deze/soortgelijke vragen ook eens gesteld mogen worden? Tessa uit Meisjes C
Welke vraag zou jij deze persoon nog willen stellen? Als je niet zou volleyballen, welke sport zou je dan doen?