Ik ben … Noa Stuij

  

Vraag Antwoord
Wat is je naam? Noa Stuy
Hoe oud ben je? 9 jaar
Welk niveau speel je? CMV 3 / CMV 4
Hoe lang volleybal je al? 1,5 jaar
Vraag van Jarka: Wat vind je het lastigste om te oefenen tijdens de training? Duiken op kniebeschermers / buikglijden
Doe je ook aan andere sporten (of heb je die gedaan)? Alleen zwemles gehad
Wat vind je, naast volleyballen, nog meer leuk om te doen? Buiten spelen, knutselen en tekenen
Wie is je favoriete sporter? Die heb ik niet
Wat wil je zijn als je groot bent? Gym juf
Wat is je favoriete TV-prpgramma? Nick jr.
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, heden of toekomst, welke zou het dan zijn? Ik zou weleens willen weten hoe het onderwijs er over 100 jaar uitziet.
Wat voor activiteit zou je graag willen doen met alle jeugd van de volleybal? Bowlen, uit eten of koekjes bakken en verkopen voor de vereniging
Stel, Smash krijgt een schenking van € 100, waaraan zou dat besteed moeten worden? Aan nieuwe materialen, shirts met naam achterop en aan uitstapjes
Aan wie in de vereniging (ander team) zouden deze vragen ook gesteld moeten worden? Suzan Spreeuwenberg
Welke vraag zou jij deze persoon willen stellen? Is het handig om lang te zijn voor volleybal? Zo ja, hoe lang moet je dan zijn?
Ben je goed in volleybal?
Wat vind je het allerleukste van volleybal?
Heb je nog tips om extra goed in volleybal te worden?