Welkom bij Smash’66

Volleybalvereniging Smash’66 is opgericht in 1966. Nadat de voorganger (A.V.C.) was opgeheven werd er door een paar mensen het initiatief genomen tot de oprichting van een nieuwe volleybalvereniging. Een van die oprichters was Leo van de Velde. Gedurende lange tijd heeft hij een belangrijke rol gespeeld binnen de vereniging. Er is ook een bokaal naar hem genoemd die jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage aan de vereniging heeft geleverd.
Smash begon met volleyballen in de gymzaal aan de Weverstraat. Deze zaal voldeed wel niet aan de normen maar er werd met veel enthousiasme gespeeld. Daarna werd er gespeeld in de gymzaal van de LTS en de sporthal.
Zoals bij veel verenigingen waren er hoogte en diepte punten. Hoogtepunt was o.a. bij het 25 jarig bestaan het organiseren van een clinic in de sporthal met het Nederlands heren volleybal team. Het waren de hoogtij dagen van het Nederlands herenteam (paar jaar later olympisch kampioen) en dat straalde af op het volleybal in Nederland.
Ook een nachtmarathon volleyballen met diverse verenigingen was een hoogtepunt.
In 2016 werd het 50 jarig jubileum gevierd met veel activiteiten. Mede hierdoor is er weer bloei in de vereniging gekomen.
De afgelopen 10 jaar is het herenvolleybal wat weggezakt mede doordat het middelbaar onderwijs uit Alblasserdam verdween. Van de gebruikelijke 4 heren teams is er momenteel nog 1 herenteam over. Het dames volleybal bleef redelijk constant en er zijn nog 3 damesteams.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt door het bestuur aan de groei van de vereniging. Smash’66 wil een enthousiaste volleybalvereniging zijn voor volleyballers van alle leeftijden. Dit zowel prestatief als recreatief. Daarbij streeft Smash’66 naar een gezellig verenigingsleven voor alle leden.
Aandacht voor de jeugd is daarbij een prioriteit.
Volleybal is een teamsport. Daarbij is teamspirit van belang en die spirit streven we na binnen de hele vereniging. Daarbij is aandacht en respect voor elkaar belangrijk en ook respect naar de tegenstander.
Te midden van de vele sportverenigingen in Alblasserdam wil Smash’66 haar eigen plaats innemen. Dit om mede bij te dragen aan positieve gezondheidseffecten door lichamelijke inspanning voor jong en oud.