Lid worden

Welke soort lidmaatschappen we hebben, hoe je je kunt aanmelden en andere relevante zaken vind je in dit artikel.

Soorten leden
Smash’66 heeft leden die competitiewedstrijden spelen (zowel senioren als jeugd) en leden die geen competitie spelen (dit is een recreantengroep bestaande uit senioren).
Verder kent Smash’66 verenigingsleden. Dat zijn mensen die niet trainen of wedstrijden spelen, maar wel een officiële functie bekleden in de vereniging. Voorbeelden zijn niet-spelende coaches of trainers en scheidsrechters namens de vereniging, maar ook niet-spelende leden van bestuur en commissies.

Contributie
De contributie is afhankelijk van de leeftijd en het soort lidmaatschap. Bij de jeugd is de leeftijd op 1 oktober van het verenigingsjaar bepalend voor de indeling naar leeftijdscategorie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De hoogte van de contributie kun je op de contributiepagina lezen.

Nog niet meegetraind?
Voordat je lid wordt mag je eerst een paar keer vrijblijvend meetrainen. Op de teampagina’s van elk team staan de trainingstijden, locaties en prestaties zodat je in eerste instantie zelf kunt bepalen welke teams het beste bij je wensen passen.
Als je nog nooit hebt gevolleybald en/of je geen idee hebt welk team bij je past, neem dan contact op met:
Email Jeugd           Email Senioren

Na een paar leuke proeftrainingen is het natuurlijk tijd om je aan te melden.

Aanmelden
We hebben als vereniging belang bij een goede administratie van de leden. Behalve voor de contributie is dat ook belangrijk voor de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) en in verband met verzekeringen. Om wedstrijden te kunnen spelen moet je ingeschreven staan bij de Nevobo, met alle gegevens die daar voor nodig zijn. Verder vallen alleen ingeschreven leden onder de dekking van de verzekeringen die de vereniging heeft lopen (zie ook “Verzekeringen”).

Vooral aan het begin van een seizoen melden zich leden af en anderen melden zich aan als lid. Om één en ander goed te laten verlopen, staan hieronder de voorwaarden:
• Het lidmaatschap van de vereniging wordt, behoudens bijzondere gevallen, telkens aangegaan tot het eind van het verenigingsjaar.
• Alle aanmeldingen moeten schriftelijk gebeuren. Een nieuw lid meldt zich aan met behulp van een aanmeldingsformulier. Deze zijn verkrijgbaar bij de ledenadministratie . Ook kun je een aanmeldingsformulier hier downloaden. Hier aan gekoppeld zit een machtigingsformulier dat ingevuld dient te worden om de contributie te incasseren. Het ingevulde formulier gaat  naar de ledenadministratie (bij voorkeur digitaal naar de ledenadministratie of via één van de bestuursleden). Indien je meer informatie wilt alvorens zich aan te melden dan kun je contact op nemen met:

Janneke Stuij
secretaris Smash’66
tel: 06 18181318
email: secretariaat

Afmelden
Mocht je erover denken om je lidmaatschap van Smash’66 op te zeggen, dan betreuren wij dat ten zeerste en horen wij graag de reden. Heb je geen zin of mogelijkheid meer om te spelen, dan kan je altijd nog enkel verenigingslid worden.
Toch afmelden? Dan dient dit schriftelijk of via email te geschieden bij de ledenadministratie of bij de penningmeester, gebruikmakend van het afmeldingsformulier, met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal 1 maand, dus uiterlijk 31 mei.
Het afmeldingsformulier kun je hier downloaden en sturen naar:

Email Ledenadministratie
Email Penningmeester

Wijzigen lidmaatschap
Ben je al lid en wil je lidmaatschap (bijvoorbeeld recreant wordt seniorlid of andersom) of je gegevens wijzigen (adres, telefoonnummer, e-mailadres), dan kan dit door een mailtje te sturen naar de ledenadministratie.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon speelt belangrijke een rol in het beleid ongewenste omgangsvormen binnen een club. In geval van  discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of agressie/geweld kan contact opgenomen worden met onze vertrouwenspersoon.

Verzekeringen
De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. Het betreft niet alleen aansprakelijkheid en ongevallen tijdens wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten maar ook tijdens het vervoer van en naar wedstrijden, kamp, etc.

Indien er zich ongevallen voordoen is er wellicht een mogelijkheid om dit geheel of gedeeltelijk op onze verzekering te verhalen. Of dit lukt, verschilt per situatie en zal dan ook per situatie moeten worden bekeken.

Vergoeding trainersopleiding
In onze vereniging zijn mogelijkheden voor vergoeding van de kosten van een trainersopleiding. Vraag hiernaar bij iemand van het bestuur.