Ik ben … Sacha van Dijk

                             

Vraag Antwoord
Wat is je naam? Sacha van Dijk
Hoe oud ben je? 15 jaar
Welk niveau speel je? A1
Op welke positie speel je? Midden
Hoe lang volleybal je al? Sinds ik 5 jaar ben, dus 10 jaar!
Wat doe je in het dagelijks leven? Ik zit in mijn examenjaar van de Mavo
Wat is je lievelingseten? Sushi en Mc Donalds
Naar welk land ga je het liefst op vakantie? Spanje
Wat is je grootste droom? Mijn Mavo examen halen en daarna de vervolgopleiding pedagogisch medewerker volgen en goed afronden om daarna in een kinderdagverblijf te kunnen gaan werken 🙂
Welke sport zou je kiezen als volleybal geen optie was? Tennis
Welk liedje zou je graag willen horen tijdens het inspelen? Snollebollekes: linkst-rechts
Vraag Fenje: wat zou je doen met een miljoen? Een scooter kopen en verder sparen voor bijv. een leuke auto als ik 18 ben!
Aan wie in de vereniging zouden deze vragen ook eens gesteld moeten worden? Dana Kolmees
Welke vraag zou je haar willen stellen? Wat wil je binnen nu en 10 jaar bereikt hebben in je leven?