Groei recreanten groep

De groep recreanten groeit nog steeds. Als bestuur zijn we daar blij mee! Dit leidt echter wel tot organisatorische uitdagingen.
Op dit moment hebben we twee teams die competitie spelen. Daarnaast zijn er ook recreanten die (nog) geen competitie spelen. Zij trainen nu waar dat uitkomt. Ook is er de mogelijkheid om twee keer te trainen.
De competitie spelende teams hebben aangeven dat zij geen goede teamtraining kunnen houden. Om meer trainingsmogelijkheden te creëren voor de recreanten is naast de maandagavond ook op de woensdagavond van 20.30-22.00 uur één veld beschikbaar gesteld. Daar maken gelukkig ook veel recreanten nu gebruik van.

De opzet was dat op de woensdagavond met name de niet competitie spelende recreanten dan zouden trainen met enkele recreanten die competitie spelen die dan de training om beurten verzorgen. Hiermee wordt de maandagtraining ontlast voor de competitie spelende recreanten. We hebben afgelopen tijd aangekeken hoe groot de animo voor de woensdagavond is. Omdat de animo groot is, willen wij een volgende stap nemen.  We moeten het aantal keren trainen dan ook weer terugbrengen naar één keer per week.

Voor de recreanten willen we daarom het volgende afspreken:

  • Op maandagavond trainen de twee teams die competitiespelen.
  • Op woensdagavond trainen de niet competitie spelende recreanten. Deze worden dan getraind door (enkele) competitie spelende recreanten. Hiervoor zal in overleg een rooster moeten worden gemaakt. Nieuwe recreanten stromen in op woensdagavond en kunnen op deze avond ook kennis maken met volleybal.

Gezien de groei van de recreanten afdeling willen als bestuur ook een recreanten-commissie gaan oprichten. Naast de gewone activiteiten kan deze commissie ook bijv. toernooien organiseren. Recreanten die interesse hebben om deel te nemen in deze commissie kunnen zich aanmelden bij het secretariaat of mondeling bij één van de bestuursleden.

Met deze nieuwe regeling proberen we de recreanten afdeling beter vorm te geven.
De nieuwe regeling willen we laten ingaan per 6 februari 2023.

Namens bestuur
Tiede van Bockel

Geef een reactie